Kateřina KELBLOVÁ

Bakalářská práce

Problematika život ohrožujících stavů v akutní medicíně

The issue of life-threatening conditions in emergency medicine
Anotace:
Problematika život ohrožujících stavů v akutní medicíně Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jak sestry na pracovišti intenzivní medicíny v průběhu výkonu svého povolání zvládají a prožívají nejčastější krizové situace. Teoretická část obecně charakterizuje akutní péči, její členění na tři stupně, personální vybavenost lůžek, vzdělání a kompetence sester, které v tomto oboru pracují. Také podrobněji …více
Anotace:
; úplně spokojeny jsou v zaměstnání pouze dvě. Z odpovědí vyplynulo, že sebekontrola hraje v krizových situacích velkou roli. Výsledky této bakalářské práce by mohly být inspirací pro manažery v ošetřovatelství.
Abstract:
Issues relating to life-threatening conditions in emergency medicine The purpose of this bachelor?s thesis was to determine how nurses in Intensive Care Units cope with common emergency situations. The theoretical part explains acute care, its three stages, staff/bed rate, and education and skills of the nurses. It also contains descriptions of possible acute life-threatening conditions, which may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KELBLOVÁ, Kateřina. Problematika život ohrožujících stavů v akutní medicíně. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dwft1s dwft1s/2
3. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2013
Bulanova, L.
4. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.