Ing. Klára Balounová

Bachelor's thesis

Strukturální fondy EU a možnosti čerpání v období 2007 - 2013 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

European structural funds and the possibility of getting money in 2007 - 2013 (Operational Programme Education for Competitiveness)
Abstract:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou předložených projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Teoretická část je věnována vzniku, vývoji a úkolům fondů Evropské unie a jejich implementaci v České republice. Dále se zaměřuje na popis Evropského sociálního fondu. Následuje popis programů ve zkráceném programovém období 2004 – 2006 a zároveň programů pro současné programové …more
Abstract:
Abstract The bachelor thesis analyses the projects submitted under the Operational Programme Education for Competitiveness. The theoretical part is devoted to the establishment, development and challenges of the EU funds and their implementation in the Czech Republic. It then focuses on the description of the European Social Fund. It is followed by the description of the programmes in the shortened …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2011
  • Supervisor: Ing. Michaela Šlégrová
  • Reader: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní