Bc. Karel Podařil

Bachelor's thesis

Plánování a řízení projektů ve firmě KBC Group NV Czech Branch, organizační složka

Planning and managing projects in the company KBC Group NV Czech Branch, organizační složka
Abstract:
Závěrečná práce se zabývá v teoretické části definováním klíčových pojmů v oblasti řízení projektů, na základě obsahové analýzy teoretických východisek zjištěných rešerší relevantní literatury, dále také využitím lidských zdrojů při plánování a řízení projektů. Druhá část bakalářské práce analyzuje systém plánování a řízení projektů ve společnosti KBC Group NV Czech Branch, organizační složka. Na základě …more
Abstract:
Thesis deals with the theoretical part of the definition of key concepts in project management, based on content analysis of the theoretical basis of relevant literature searches identified, as well as the use of human resources in planning and project management. The second part of the Thesis analyzes the system of planning and project management at KBC Group NV Czech Branch, organizational component …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance