Bc. Monika Staňková

Diplomová práce

Další vzdělávání učitelů odborného výcviku

Further education of teachers of vocational subjects
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá učiteli odborného výcviku a jejich vnímáním dalšího vzdělávání. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsáno povolání učitele odborného výcviku z několika pohledů. Definuje další vzdělávání pedagogických pracovníků vzhledem k jeho legislativnímu ukotvení a zabývá se jeho dalšími charakteristikami. V empirické části je popsána …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with teachers of vocational training and their perception of further education. It consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part describes the profession of a teacher of vocational training from several viewpoints. It defines further education of pedagogical workers in relation to its legal basis and further goes over its other characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta