Markéta NETOPILOVÁ

Diplomová práce

Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy

The method of cooperative learning in EFL classes of 8th grade at elementary school
Abstract:
This diploma thesis deals with the method of cooperative learning and its implementation to EFL classes of 8th grade of elementary school. In the theoretical part of the work the necessary background knowledge about the theme is provided including the explanation of cooperative learning, its benefits, different approaches, its key concepts, and relation to parallel theories, its methods, motivation …více
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o metodě kooperativního vyučování a její realizaci v hodinách výuky anglického jazyka osmé třídy základní školy. V teoretické části práce jsou uvedeny nezbytné souvislosti dané problematiky včetně vysvětlení pojmu kooperativní výuka, její benefity, rozdílné přístupy, klíčové koncepty, vztahy k obdobným teoriím, její metody, motivace a konečně také důvody pro použití kooperativní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NETOPILOVÁ, Markéta. Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta