Bc. Tomáš Selinger

Diplomová práce

Studium interakcí nádorového supresoru proteinu IFI-16 s DNA

Study of the interaction of the tumor suppressor protein IFI-16 with DNA
Anotace:
Interferony (IFN) indukovatelný protein 16 (IFI-16), patří do rodiny HIN-200 lidských a myších proteinů. IFI-16 je jaderný protein, který obsahuje regulační domény, jakými jsou PYRIN doména nebo HIN domény, které se podílejí na jeho funkci. Vzhledem k jeho lokalizaci v jádru, regulaci proteinové exprese a schopnosti vázat se k DNA se předpokládá, že IFI-16 hraje úlohu při transkripční regulaci buněčné …více
Abstract:
Interferon (IFN) inducible protein 16 (IFI-16) belongs to a family of HIN 200 human and mouse proteins. IFI-16 is a nuclear protein containing regulatory domains such as PYRIN domain or HIN domains, which contribute to its functions. Due to its localization in the nucleus, regulation of protein expression, and ability to bind DNA, it is assumed, that IFI-16 has a role in transcription regulation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta