Theses 

Redesign uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu – Karin Fröhlichová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Karin Fröhlichová

Bakalářská práce

Redesign uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu

Redesign of user interface of a web application based on UX design principles

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá redesignem uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu. Teoretická část je soustředěna na definování pojmu uživatelský prožitek (UX), dále dílčích disciplín, které se podílí na tvorbě uživatelského rozhraní (UI), což dohromady vytváří výsledný uživatelský prožitek. Cílem teoretické části je popsat jednotlivé kroky vybraného postupu procesu UX designu, který vychází z principů user-centered designu. Hlavním cílem praktické části je vytvořit návrh webové aplikace, který koresponduje s principy UX designu, požadavky a cíli uživatelů i podniku. Dílčími cíli jsou provedení analýzy a průzkumu cílové skupiny i podniku a dále testování, které ověří, zda vytvořené návrhy odpovídají principům použitelnosti a přístupnosti a také ověří vhodnost zvoleného postupu procesu UX designu.

Abstract: This bachelor thesis deals with the redesign of the web application user interface based on the principles of UX design. The theoretical part is focused on defining the concept of user experience (UX), as well as the sub-disciplines involved in the creation of user interface (UI), which together creates the resulting user experience. The aim of the theoretical part is to describe the individual steps of the selected procedure of the UX design process based on the principles of user-centered design. The main aim of the practical part is to design a web application that corresponds with the principles of UX design, requirements and goals of users and business. Partial goals are to perform the analysis and research of the target group and the company, and further testing to verify that the designs are in accordance with usability and accessibility principles and also to verify the suitability of the UX design process chosen.

Klíčová slova: uživatelské rozhraní, webová aplikace, tvorba uživatelského prožitku, UX design, uživatelský prožitek, přístupnost, použitelnost, uživatelské testování

Keywords: user experience design, accessibility, usability, user experience, user testing, web application, user interface

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Zuzana Šedivá
  • Oponent: Jan Pour

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69637


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz