Theses 

Marketingová strategie vybrané firmy finančních služeb – Bc. Martin Sovák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Sovák

Bakalářská práce

Marketingová strategie vybrané firmy finančních služeb

The Marketing Strategy of the Firm in the Area of Financial Services

Anotace: Strategie je základním kamenem firmy a předpokladem její úspěšnosti. Správné nastavení strategie má podstatný vliv na její směřování. Předmětem bakalářské práce „Marketingová strategie vybrané firmy finančních služeb“ je analýza marketingové strategie společnosti s Autoleasing, a.s. a návrh její aktualizace. První část bakalářské práce se zabývá teoretickým základem čerpaným z domácí a zahraniční literatury. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na analýzu současného stavu marketingové strategie a marketingového prostředí, na jejímž základě jsou identifikovány mezery ve strategii a navrženo její doplnění.

Abstract: Strategy is the cornerstone of any company and a prerequisite for its success. Proper adjustment of strategy has a significant impact on its future development. The objective of this bachelor's thesis "The Marketing Strategy of the Firm in the Area of Financial Services" is to analyse and update the marketing strategy of the firm s Autoleasing, a.s. The first section pertains to a summary of theoretical knowledge drawn from domestic and international literature. The second section is focused on analysing the current state of marketing strategy and environment, on the basis of this, gaps are identified in the strategy and suggestions are made for its improvement.

Klíčová slova: Marketing, marketingová strategie, marketingový plán, marketingový průzkum, strategické řízení, SWOT analýza. Marketing, marketing strategy, marketing plan, marketing research, strategic management, SWOT analysis.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:32, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz