Bc. Helena Brunnerová

Master's thesis

Translating Culture: Škvorecký into English

Translating Culture: Škvorecký into English
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá překladem kultury, a to konkrétně ve třech knihách Josefa Škvoreckého (Dvě legendy, Lvíče a Mirákl), které byly přeloženy třemi různými překladateli, Káčou Poláčkovou-Henley, Peterem Kussim a Paulem Wilsonem. Práce poukazuje jak na rozdílné přístupy překladatelů ke shodným problémům, tak na specifika, které každá z těchto knih pro překlad představovala.
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the translation of culture, specifically in three books by Josef Škvorecký (The Bass Saxophone, Miss Silver's Past and The Miracle Game), each translated by a different translator, Káča Poláčková-Henley, Peter Kussi and Paul Wilson. The thesis shows both different approaches of the translators to similar translation problems as well as the unique issues each of the book …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Translation and Interpreting / English-language Translation