Bc. Hana Adámková, DiS.

Diplomová práce

Noční myopie, vyšetření a přínos korekce pro praxi

Night myopia, its examination and benefits of its correction in practice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou noční myopie, jejího vyšetření a přínosem její korekce v praxi. V první části práce rozebíráme možné příčiny vzniku noční myopie, dále také možnosti vyšetření a aktuální způsoby korekce. Navíc, pro úplnost, rozebíráme oční stavy, které zhoršují vidění za zhoršených světelných podmínek. V praktické části práce jsou ověřovány vyslovené hypotézy, způsob vyšetření …více
Abstract:
This thesis deals with night myopia, its examination and benefits of its correction in practice. In first part we discuss the possible causes of night myopia, as well as the possibilities of current methods of examination and correction. In addition, for the sake of completeness, we discuss eye conditions that impair the vision in low light conditions. In the practical part are verified hypotheses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Skrbek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Anderle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta