Martin POTŮČEK

Bakalářská práce

Fyzická a linková vrstva rozhraní Profibus

The Physical And Data Link Layer Of The Profibus Interface
Anotace:
Tato práce se zabývá rozhraní Profibus. Práce pojednává o jednotlivý variantách tohoto rozhraní, jejich zvláštnostech a použití. Dále popisuje práci jednotlivý vrstev v rámci ISO/OSI modelu. Profibus pracuje pouze se třemi vrstvami - fyzickou, linkovou a aplikační. V rámci této práce je navržena fyzická vstrva pro variantu Profibus PA. Jedná se v podstatě o kodér a dekodér Manchester kódu. Machester …více
Abstract:
This thesis discusses the Profibus interface. It explores individual variants of this interface, his specificities and applications. It also describes the work of individual layers within the ISO/OSI model. Profibus interface uses only these three layers ? physical, data link and application. This thesis is focused on designing physical layer for Profibus PA variant. It is basically about encoding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2011
Zveřejnit od: 26. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Karel Dudáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POTŮČEK, Martin. Fyzická a linková vrstva rozhraní Profibus . Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 07. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Výpočetní technika