Bc. Veronika Křížová

Diplomová práce

Work-life balance na úrovni veřejné správy

Work-life balance at the level of public administration
Anotace:
Předmětem diplomové práce Work-life balance na úrovni veřejné správy je identifikovat nástroje slaďování práce a rodiny, které pro své zaměstnance realizují vybrané úřady veřejné správy v České republice a ve Francii, potažmo v Jihomoravském kraji a regionu Bretaň. Zohledněny jsou přitom dvě cílové skupiny zaměstnanců: rodiče s předškolními dětmi a pečující. Nejprve jsou identifikovány nástroje slaďování …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: Work-life balance at the Level of Public Administration is to identify the instruments of reconciliation between work and family that are used by chosen public administration authorities in the Czech Republic and France, especially in the South Moravian region a Brittany region, to facilitate the situation of their employees in need. Two target groups are concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta