Bc. Lucie Šupolíková

Master's thesis

Ischemická cévní mozková příhoda

The ischemic stroke
Abstract:
Ischemická cévní mozková příhoda je v dnešní době jedním z nejčastějších onemocnění. Velmi často způsobuje úmrtí, nebo invaliditu. Standardní trombolytická láčba není dostatečně účinná, příčiny přitom nejsou známy. Z toho důvodu jsou vyvíjeny nové způsoby výzkumu. Významným nástrojem jsou in vitro modely.
Abstract:
Ischemic stroke is one of the leading diseases nowadays. It is very frequent cause of mortality or disability. Standard thrombolytic therapy has low efficacy and the causes are unknown. Therefore the new research possibilities are searching for. In vitro models are important scientific tool.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Andrea Vítečková Wünschová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Víteček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta