Bc. Monika Kratochvílová

Master's thesis

Modelování účinnosti programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Effectiveness modelling of cervical cancer screening programme
Abstract:
V rámci screeningového programu karcinomu děložního hrdla má Česká republika v porovnání s jinými zeměmi Evropy nejmenší screeningovou periodu (1 rok) a nejširší věkový interval žen v cílové skupině (15 a starší). Porovnání efektivity screeningu různých variant pro screeningovou periodu a cílovou věkovou skupinu žen s neexistencí screeningového programu pomocí mikrosimulačního modelu dokazuje, že zavedení …more
Abstract:
Czech Republic has in comparison to other european countries the shortest screening period (1 year) as well as the greatest age range of women in the target group (15 and older) within the cervical cancer screening programme. The microsimulation model based comparison of various screening options with respect to screening period and age of the women target group and the option without any screening …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Mathematical Biology