Bc. Barbora Malková

Bachelor's thesis

Maďarsko - westminsterský nebo konsensuální model demokracie?

Hungary - Westminster or Consensual Model of Democracy?
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza maďarského politického systému z hlediska teorie konsensuální a westminsterské demokracie Arenda Lijpharta. V první části se práce zabývá teorií konsociační, konsensuální a westminsterské demokracie, druhá hlavní část se zabývá analýzou samotného politického systému. Na základě analýzy jednotlivých znaků je poté politický systém Maďarska přiřazen blíže ke konsensuální …more
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze the Hungarian political system with the consensual and westminster democracy theory by Arend Lijphart. First part of the work describes the theory of consociational, consensual and westminster democracy, the second and main part analyses the political systém itself. Based on the analysis of the indicators, political system of Hungary is classify closer to consensual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií