Bc. Barbora Malková

Bachelor's thesis

Maďarsko - westminsterský nebo konsensuální model demokracie?

Hungary - Westminster or Consensual Model of Democracy?
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je analýza maďarského politického systému z hlediska teorie konsensuální a westminsterské demokracie Arenda Lijpharta. V první části se práce zabývá teorií konsociační, konsensuální a westminsterské demokracie, druhá hlavní část se zabývá analýzou samotného politického systému. Na základě analýzy jednotlivých znaků je poté politický systém Maďarska přiřazen blíže ke konsensuální …viac
Abstract:
The goal of the thesis is to analyze the Hungarian political system with the consensual and westminster democracy theory by Arend Lijphart. First part of the work describes the theory of consociational, consensual and westminster democracy, the second and main part analyses the political systém itself. Based on the analysis of the indicators, political system of Hungary is classify closer to consensual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2009
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií