Josef Řezníček

Diplomová práce

Aplikace a porovnání metod vícekriteriálního hodnocení při mezipodnikovém srovnávání

Application and equation of the multiple-criteria decision making methods at intercompany comparison
Anotace:
Cílem této práce je porovnání a následná aplikace vhodných metod použitelných při mezipodnikovém srovnání. Použité metody jsou rozděleny do tří oblastí. V první skupině jsou metody vícekriteriálního hodnocení variant. V rámci těchto metod jsou popsány metody, které se již běžně používají (Metoda prostého pořadí, Metoda normované proměnné, Metoda vzdálenosti od fiktivního objektu) a pokročilejší metody …více
Abstract:
The target of this thesis is to compare suitable application methods at intercompany comparison. Used methods are divided into three sections. In the first part, the multiple criteria decision methods are described. Within this part, common used methods (method of simple order, method of standard variables, method of distance from virtual subject) and more advanced methods taught in the class of Theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Irena Šindelářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/12194