Ing. Jaroslava Parvoničová

Diplomová práce

Právní úprava přestupků

Legal Enactment of Administrative Delicts
Anotace:
Diplomová práce zachycuje právní úpravu přestupků jak v současnosti, tak i v historickém kontextu. Vývoj přestupků je odrazem své doby, kdy bylo společensky nezbytné stanovit určitá pravidla a řád. V počátcích docházelo k utváření základních pravidel, vznikaly nové zákony, které byly později měněny, rušeny nebo novelizovány. V současnosti jsou přestupky a řízení o nich upraveny především v zákoně o …více
Abstract:
This thesis is dealing with the issue of legal enactment of administrative delicts (US minor offences) at present, as well as throughout the history. The history of administrative delicts has always reflected their particular historical background with social environment, in which an urgent need for setting certain fixed and binding regulations and code of conduct arose. At an early stage elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
  • Oponent: JUDr. Miloslav Šiler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní