Bc. Lenka Rolinková

Bachelor's thesis

Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými morfémy avto-, bio-, elektro-, radio-

Lexical-thematic classification of russian nouns with greek and latin morphemes avto, bio-, elektro-, radio-
Abstract:
Práce Lexikálně-tematické členění ruských substantiv s řeckými a latinskými prefixy avto-, bio-, elektro-, radio- se zabývá problematikou ovlivňování ruštiny klasickými jazyky - tedy řečtinou a latinou. Pozornost je věnována zvláště vlivu těchto jazyků na morfologickou strukturu slovní zásoby a přejímání řeckých a latinských substantiv do ruštiny. Základem lingvistické analýzy se staly prefixy авто …more
Abstract:
The bachelor´s thesis Lexical-thematic classification of russian nouns with greek and latin prefixes avto-, bio-, elektro-, radio- deals with the influence of ancient languages – greek and latin on russian language. The attention is mainly focused on the influence of these languages on morphology of the active russian vocabulary and on greek and latin nouns in russian language. The linguistic analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.