Bc. Kristýna Navrátilová

Master's thesis

Foreign Language Anxiety Among Students of English and Literature and the Effect of Synchronous Classes

Foreign Language Anxiety Among Students of English and Literature and the Effect of Synchronous Classes
Abstract:
Tato práce se zabývá jazykovou úzkostí u studentů anglického jazyka a literatury v bakalářském programu na české univerzitě. Cílem této práce je zjistit, jaká je úroveň jazykové úzkosti u pokročilých studentů a jaké aspekty online vzdělávání, jmenovitě synchronní výuky, snižují anebo zhoršují jejich jazykovou úzkost a jak. Míra jazykové úzkosti u 65 respondentů byla poměrně vysoká a z jejich odpovědí …more
Abstract:
This thesis deals with foreign language anxiety among students of English and Literature in Bachelor’s program at a Czech university. The aim of this thesis was to measure the degree of foreign language anxiety among advanced learners an to discover which aspects of online learning, namely synchronous classes, reduce or worsen the anxiety and how. The degree of foreign language anxiety among the 65 …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2022
  • Supervisor: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta