Bc. Zuzana Görnerová

Bakalářská práce

The Role of Video Games in Alleviating Foreign Language Anxiety for Czech English Learners

The Role of Video Games in Alleviating Foreign Language Anxiety for Czech English Learners
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem videoher úzkost z cizího jazyka. Jejím cílem je zjistit, zda hraní videoher napomáhá snižování úzkosti z cizího jazyka. Teoretická část se skládá z literárního přehledu témat souvisejících s touto prací. Metodologickou část tvoří analýza dat z dotazníku vytvořeného pro tuto studii. Dotazník shromáždil data od dvou studovaných skupin – hráčů a nehráčů – a analýza …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the effect of video games on foreign language anxiety. It aims to determine whether playing video games positively reduces foreign language anxiety. The theoretical part consists of a literary review of the topics related to this thesis. The methodological part consists of data analysis from a questionnaire created for this study. The questionnaire gathered data from two …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2024
  • Vedoucí: M.A. Christopher Adam Rance
  • Oponent: Mgr. David Ryška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta