Bc. Kristýna Navrátilová

Diplomová práce

Foreign Language Anxiety Among Students of English and Literature and the Effect of Synchronous Classes

Foreign Language Anxiety Among Students of English and Literature and the Effect of Synchronous Classes
Anotace:
Tato práce se zabývá jazykovou úzkostí u studentů anglického jazyka a literatury v bakalářském programu na české univerzitě. Cílem této práce je zjistit, jaká je úroveň jazykové úzkosti u pokročilých studentů a jaké aspekty online vzdělávání, jmenovitě synchronní výuky, snižují anebo zhoršují jejich jazykovou úzkost a jak. Míra jazykové úzkosti u 65 respondentů byla poměrně vysoká a z jejich odpovědí …více
Abstract:
This thesis deals with foreign language anxiety among students of English and Literature in Bachelor’s program at a Czech university. The aim of this thesis was to measure the degree of foreign language anxiety among advanced learners an to discover which aspects of online learning, namely synchronous classes, reduce or worsen the anxiety and how. The degree of foreign language anxiety among the 65 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta