Bc. Tomáš Janeček

Diplomová práce

E-learningová podpora programu Copernicus

E-learning course for program Copernicus
Abstract:
Within the framework of this diploma thesis, there are created educational materials on a basis of e-learning course in the information system environment of Masaryk University. The first is the e-course called „Copernicus - evropský program pro sledování a pozorování Země“, which is open to the general public. Course primarily deals with the Copernicus programme and the practical use of data from …více
Abstract:
V rámci tejto diplomovej práce sú vytvorené školiace výučbové materiály na báze e-learningového kurzu v prostredí informačného systému Masarykovej univerzity. Najskôr ide o e-kurz „Copernicus - evropský program pro sledování a pozorování Země“ prístupný širokej verejnosti. Kurz sa zaoberá najmä programom Copernicus a praktickým využitím dát z družíc tohto programu. Ďalej je vytvorený druhý kratší kurz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta