Tien Trung Vo

Doctoral thesis

Effects on harmonic distortion in high power systems supplying AC electric railways

Effects on harmonic distortion in high power systems supplying AC electric railways
Anotácia:
This thesis presents effects and investigations of harmonic distortion in power supplying AC electric railways. The details of the system studied were provided by the supply network in the area of Czech Republic and Vietnam railways junction. The mainly studies focus specifically on the order high harmonic components and total harmonic distortion (THD) of the voltages in electric railway supply systems …viac
Abstract:
This thesis presents effects and investigations of harmonic distortion in power supplying AC electric railways. The details of the system studied were provided by the supply network in the area of Czech Republic and Vietnam railways junction. The mainly studies focus specifically on the order high harmonic components and total harmonic distortion (THD) of the voltages in electric railway supply systems …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedúci: Josef Paleček
  • Oponent: Veleslav Mach, Pavel Hořínek, Milan Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doctoral programme / odbor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika