Mgr. Jana Tkáčiková

Rigorózní práce

Výzkum flóry cévnatých rostlin a mechorostů severovýchodní Moravy

Studies on flora of vascular plants and bryophytes of northeastern Moravia (Czech Republic)
Anotace:
Práce se věnuje výsledkům výzkumu flóry cévnatých rostlin a mechorostů na území severovýchodní Moravy s důrazem na území Vsetínska. Soubor vybraných publikací obsahuje nálezy taxonů, které jsou pro dané území nové, dále významnější taxony z kategorií kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených taxonů, zejména dosud nepublikované z některého ze zahrnutých fytochorionů (nebo po delší době znovunalezené …více
Abstract:
The theses focuses on studies on flora of vascular plants and bryophytes of north-eastern Moravia (Czech Republic) with emphasis on Vsetín district. It contains selected papers where noteworthy floristic records were published, including new records for the region and new records of threatened and phytogeographically interesting taxa. Among the most important findings are 25 taxa of vascular plants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D., Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Botanika