Bc. Barbora Maňáková

Master's thesis

Inovace vybraných učebních materiálů z chemie pro žáky 9. ročníku ZŠ

Innovation of selected learning materials in chemistry for pupils in the 9th grade of lower secondary school
Abstract:
Předkládaná diplomová práce s názvem „Inovace učebních materiálů z chemie pro žáky 9. třídy“ se zabývá přípravou studijních materiálů. Literární rešerše se zaměřuje na teorii učebnic, jejich hodnocení a optimální zpracování. Další část obsahuje navrhnuté výukové materiály pro vybraná témata organické chemie. Výukové materiály jsou doplněny o obrazový materiál, videopokusy a další prvky využívající …more
Abstract:
This diploma thesis entitled “Innovation of learning materials in chemistry for pupils in the 9th grade of lower secondary school” deals with the preparation of study materials. Literary research focuses on the theory of textbooks, their evaluation and optimal processing. The practical part contains author’s study materials focused on picked topics in organic chemistry. Teaching materials are supplemented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adéla Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry