Bc. Barbora Maňáková

Master's thesis

Inovace vybraných učebních materiálů z chemie pro žáky 9. ročníku ZŠ

Innovation of selected learning materials in chemistry for pupils in the 9th grade of lower secondary school
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce s názvem „Inovace učebních materiálů z chemie pro žáky 9. třídy“ se zabývá přípravou studijních materiálů. Literární rešerše se zaměřuje na teorii učebnic, jejich hodnocení a optimální zpracování. Další část obsahuje navrhnuté výukové materiály pro vybraná témata organické chemie. Výukové materiály jsou doplněny o obrazový materiál, videopokusy a další prvky využívající …viac
Abstract:
This diploma thesis entitled “Innovation of learning materials in chemistry for pupils in the 9th grade of lower secondary school” deals with the preparation of study materials. Literary research focuses on the theory of textbooks, their evaluation and optimal processing. The practical part contains author’s study materials focused on picked topics in organic chemistry. Teaching materials are supplemented …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedúci: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adéla Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry