Bc. Hana Cupáková

Bakalářská práce

Cesta od výsledku hospodaření k vypracování daňového přiznání

The path from the profit to preparation of tax return
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na postup zpracování modelu daně z příjmů právnických osob. Souvislý příklad analyzuje, jak by měly účetní jednotky pracovat s možnostmi snížení daňové povinnosti a optimalizovat daň z příjmů právnických osob.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the progress of the model tax on corporate income. Continous example analyzes how entities should work with possibility of reducing tax obligations, and optimize tax on corporate income.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Vlastimil Otych

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting