Radoslav Siváček

Bakalářská práce

Aplikace daňových principů do vybraného podnikatelského subjektu z hlediska daně z příjmů fyzických a právnických osob

Application of Corporate Income Tax Principals to a Particular Business Subjects deals with taxation and subsequent tax optimisation of personal and corporate income tax
Anotace:
Bakalářská práce Aplikace daňových principů do vybraného podnikatelského subjektu z hlediska daně z příjmů fyzických a právnických osob se zabývá problematikou zdanění a následné daňové optimalizace fyzických a právnických osob z hlediska daně z příjmů. V teoretické části je představena aktuální právní úprava zdanění příjmů fyzických a právnických osob, zejména rozdíly ve zdanění fyzické osoby oproti …více
Abstract:
The bachelor thesis Application of Corporate Income Tax Principals to a Particular Business Subject deals with taxation and subsequent tax optimisation of personal and corporate income tax. The theoretical part introduces the current legislation on the taxation of the income of natural and legal persons, in particular the differences between the taxation of a natural person and a limited liability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní