Viktória Chomiszáková

Bakalářská práce

Porovnání daňového zatížení fyzických osob z pohledu daně z příjmu v České republice a Velké Británii

Comparison of tax burden in the Czech Republic and United Kingdom from the personal income taxation point of view
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of the tax burden of individuals in terms of personal income tax in the Czech Republic and the United Kingdom. In the theoretical part of the thesis attention is paid to the analysis of the tax systems of both countries and the analysis of the methodology for calculating the tax liability of the individuals. Based on the comparison of Czech and British tax practices …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o problematike daňového zaťaženia fyzických osôb z hľadiska dane z príjmu v Českej republike a Veľkej Británii. V teoretickej časti je pozornosť venovaná rozboru daňových systémov oboch krajín a analýze metodík pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb. Na základe porovnania jednotlivých daňových postupov je v praktickej časti poskytnutá analýza rozdielov v zdanení príjmov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2018
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma