Bc. Adéla Gajdečková

Diplomová práce

Pestrost, spotřební koš a školní stravování

Diversity, consumer basket, and school meals
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice školního stravování v České republice. V teoretické části jsou krátce popsána výživová doporučení pro děti, zejména důležitost pestrosti ve stravě. Další kapitola je zaměřena na školní stravování v České republice konkrétně. Poslední kapitola teoretické části se věnuje spotřebnímu koši, který je stanoven vyhláškou o školním stravování. Praktická část diplomové …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of school meals in the Czech Republic. The theoretical part briefly describes dietary guidelines for children, especially the importance of food variety in the diet. The next chapter is focused on school meals. The last chapter of the theoretical part is devoted to the consumer basket which is stipulated by the School Meals Decree. The practical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jana Spáčilová
  • Oponent: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta