Theses 

Analysis of A. Buchwald's column in the context of the language of newspaper reporting and its comparison to the style of newspaper features – Igor Kubíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Igor Kubíček

Bakalářská práce

Analysis of A. Buchwald's column in the context of the language of newspaper reporting and its comparison to the style of newspaper features

Analýza sloupku A. Buchwalda v kontextu "jazyka novin" a jeho porovnání s všeobecným stylem tzv. "newspaper features"

Analysis of A. Buchwald's column in the context of the language of newspaper reporting and its comparison to the style of newspaper features

Abstract: This bachelor Thesis focuses on the language of newspaper reporting, particularly on the language of newspaper features. The aim of the Thesis is to identify the stylistic, grammatical and lexical attributes of newspaper features, and, based on the resources compiled, to analyze a newspaper column written by Art Buchwald and compare its linguistic attributes to those previously identified to be typical for newspaper features. As a comparison, a news-item is used in order to highlight the main differences between the language of news and the language of newspaper features

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na jazyk a styl novin, konkrétně na styl tzv. "newspaper features". Cílem práce je na základě teoretických zdrojů nalézt a popsat na konkrétním příkladě základní stylistické, gramatické a lexikální rysy "newspaper features". Jako příklad byl zvolen novinový sloupek Arta Buchwalda. Pro srovnání je uveden také zpravodajský článek reprezentující styl tzv. "news reporting", kdy paralelním cílem práce je poukázat na hlavní rozdíly obou stylů

Keywords: Newspaper features, Art Buchwald, language of newspapers, journalese, column, analysis, journalism

Keywords: Publicistika, žurnalistika, Art Buchwald, jazyk a styl novin, novinářská hantýrka, sloupek, analýza

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jitka Zehnalová
  • Oponent: Josefína Zubáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 8. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz