Bc. Ondřej HOŠÁK

Diplomová práce

Instant messaging založený na webových službách

Web-service based instant messaging \nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku instant messagingu. Dílčím cílem této práce je analyzovat stávající IM systémy, zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Další část se zabývá vývojem nového protokolu, který bude možné využít pro IM. Součástí diplomové práce je také implementace prototypu serveru a webového klienta pro přenos zpráv pomocí navrženého protokolu. Práce obsahuje zhodnocení a …více
Abstract:
This thesis is focused on instant messaging issues. Partial goal of this thesis is to analyze existing IM systems and evaluate their advantages and disadvantages. Another part deals with new protocol development that would be able to use for IM. Server prototype and web client for message transmission via designed protocol implantation is also part of this thesis. Thesis contains evaluation and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012
Zveřejnit od: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŠÁK, Ondřej. Instant messaging založený na webových službách. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe