Markéta KUPČOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv počtu krevních destiček, jejich velikost a velikost frakce nezralých destiček na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.

The Effect of Number of Blood Platelets, their Size and Size of the Immature Platelets Fraction in the Length of a Closure Time Measured by the PFA 100 Using an Epinephrine and Collagen Cartridge on Patients Treated with Acetylsalicylic Acid
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda uzavírací čas (CT) měřený na analyzátoru PFA 100 je ovlivněn počtem trombocytů (PLT), jejich velikostí (MPV) a velikostí nezralé trombocytové frakce (IPF) u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou. Literární přehled se zabývá popisem a charakteristikou trombocytů, jejich morfologií a funkcemi, kterými se podílejí na krevním srážení ? hemostáze. Dále …more
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether the closure time (CT) measured at analyzer PFA 100 is influenced by platelet count (PLT), their size (MPV) and the size of the immature platelet fraction (IPF) on patients treated with acetylsalicylic acid. A review of literature deals with the description and characteristics of platelets, their morphology and functions, which are involved in blood clotting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: 19493

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: MUDr. Cecília Bodzásová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUPČOVÁ, Markéta. Vliv počtu krevních destiček, jejich velikost a velikost frakce nezralých destiček na délku uzavíracího času měřeného na přístroji PFA 100 s použitím cartridge s epinefrinem a kolagenem u pacientů léčených acetylsalicylovou kyselinou.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta