Theses 

Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu – Bc. Martin Zajpt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Zajpt

Master's thesis

Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu

The analysis of usage of social network in hotel marketing

Anotácia: Cílem diplomové práce byla analýza využití sociálních sítí hotelů Lev a IBS Vladimír v rámci marketingu a navrhnout možnosti zlepšení jejich využití Částkovým cílem byla analýza vybraných sociálních sítí jednoho největšího konkurenčního hotelu, jak pro hotel Lev, tak pro IBS hotel Vladimír. Částkovým cílem bylo také porovnání hotelu Lev i IBS hotelu Vladimír s jedním největším konkurenčním hotelem. Dále pak částkovým cílem byl výzkum využití sociálních sítí ze strany manažerek hotelů pomocí řízeného rozhovoru. Částkovým cílem byl výzkum využívání sociálních sítí z pohledu zákazníků IBS hotelu Vladimír a nakonec částkovým cílem byl výzkum zaměřený na zjištění, proč lidé z města Lovosice a blízkého okolí nenavštěvují jednu z restaurací hotelu Lev. Na základě provedené analýzy komunikace na sociálních sítí Facebook, který hotel Lev v rámci marketingu využívá, se ukázal hlavním problémem v počtu fanoušků hotelu Lev. Z těchto důvody jsem hotelu Lev navrhoval vytvořit soutěž o víkendový pobyt. Dále na základě provedené analýzy komunikace na vybraných sociálních sítí, které IBS hotel Vladimír v rámci marketingu využívá, se ukázal hlavním problémem v nevyužívání sociální sítě Google+. Z těchto důvodů jsem navrhoval IBS hotelu Vladimír, aby začal naplno využívat sociální sít Google+. Nakonec na základě výzkumu využívání sociálních sítí z pohledu zákazníků IBS hotelu Vladimír, se ukázal hlavní problém v tom, že zákazníci IBS hotelu Vladimír nevyužívají sociální sítě ke zjištění informací o hotelu. Z těchto důvodů jsem IBS hotelu Vladimír navrhoval vytvoření dotazníku pro zjištění, kde zákazníci IBS hotelu Vladimír zjišťují informace o hotelu.

Abstract: The aim of the diploma thesis was to analyze the use of social networks of Lev and IBS Vladimír hotels within the marketing and to propose possibilities for improvement of their utilization. The aim was to analyze the selected social networks of one of the largest competitor hotels, both for Hotel Lev and IBS hotel Vladimír. The sum of money was also a comparison of Hotel Lev and IBS Hotel Vladimir with one of the most competitive hotels. Furthermore, the overall objective was to research social networking by hotel managers using a managed interview. The goal was to research the use of social networks from the viewpoint of the IBS Hotel's customers Vladimír and ultimately the goal was research aimed at finding out why people from Lovosice and the surrounding area do not visit one of Lev's restaurants. Based on the analysis of social networking Facebook, which Lev Hotel uses as a marketing tool, it has been a major problem in the number of Lev fans. For these reasons, I proposed to Lev to create a weekend stay competition. Furthermore, based on the analysis of communication on selected social networks, which IBS Hotel Vladimír uses as a marketing tool, it has proved to be a major problem in not using the Google+ social network. For these reasons, I suggested to IBS Hotel Vladimir to start using the Google+ social network. Finally, on the basis of research into the use of social networks from the customer's view of IBS Hotel Vladimir, it has become a major problem that IBS customers of Hotel Vladimir do not use social networks to find hotel information. For these reasons, IBS Hotel Vladimír proposed the creation of a questionnaire to find out where IBS customers of the hotel Vladimir find information about the hotel.

Kľúčové slová: Facebook, Google+, Internetový Marketing, Marketing, Sociální Média, Sociální Sítě, Twitter.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 10:44, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz