Bc. Petra Cenková

Bakalářská práce

Porovnání čisticího efektu vybraných zubních kartáčků

Comparison of the cleaning effect of selected toothbrushes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou porovnání čisticího efektu zubních kartáčků. Práce je členěna na dvě části – část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části práce je seznámení s historií zubních kartáčků, se stavbou a parametry manuálních i elektrických zubních kartáčků a s metodami prevence a preventivními programy v oblasti hygieny dutiny ústní. Cílem praktické části bakalářské práce …více
Abstract:
This thesis is focused on comparison of the cleaning effect of selected toothbrushes. It is divided into two parts – theoretical and practical. The goal of the theoretical part is to get familiar with the history of toothbrushes, with composition and parameters of manual, so as electrical toothbrushes and with prevention methods and programs in the field of dental hygiene. The goal of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Petra Bielczyková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta