Jana Dušková

Bachelor's thesis

Jednotná sazba DPH - ekonomické a sociální dopady.

Single rate of VAT - economic and social impacts
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, zda by bylo vhodné v České republice zavést jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty. Než je přistoupeno k samotné analýze, je v práci shrnut dosavadní legislatvní vývoj jednotné sazby DPH. Zároveň se v této části práce snažím o zjištění současného postavení České republiky k zavedení jednotné sazby DPH a to především z pohledu vlády. Zvolený cíl jsem řešila pomocí dat dostupných …more
Abstract:
The aim of this thesis is to determine whether it would be appropriate to introduce a single rate of value added tax in the Czech Republic. Before the author proceeds to the analysis itself, she summarizes the legislative development of a single rate of VAT. At the same time in this part of the work, the author tries to determine the current position of the Czech Republic to the introduction of a single …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: Stanislav Klazar
  • Reader: Pavlína Brabcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51786

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika