Tomáš Petráček

Bakalářská práce

Ekonomická analýza nákladů a výnosů kouření z pohledu státu

Economic analysis of costs and revenues of smoking from the state's perspective
Anotace:
Práce se zabývá regulací spotřeby tabákových výrobků především za pomoci nejpoužívanějšího a zřejmě nejúčinnějšího cenového nástroje této regulace -- spotřební daně z tabáku. Po nastínění teoretických poznatků vztahujících se k dané problematice a jednotlivých druhů regulace se práce snaží vyčíslit na jedné straně společenské náklady na kuřáky a na druhé výnosy plynoucí právě ze spotřební daně z tabáku …více
Abstract:
The bachelor work deals with the regulation of tobacco products primarily with help of the most used, and probably the most effective price tool of this regulation - excise duty on tobacco. Following the outlined theoretical knowledge related to the issue and particular types of regulation, the work seeks to quantify the social costs of smoking on one hand and income resulting from the excise duty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Pavel Písař
  • Oponent: Petr Koblovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24757