Ing. Věra Mozrová

Diplomová práce

Projektové řízení ve vazbě na plánovací proces (rozpočet) ve FN Motol

Project management linked to planning process(budget) at the University hospital Motol
Anotace:
Abstrakt Projektové řízení je stále se rozvíjející obor. Řízení projektů a jeho implementace do praxe je velmi náročná a vyžaduje správná rozhodnutí, aby tento systém splňoval poslání a cíle podniku. Ve své diplomové práci popisuji podstatu projektového řízení, sjednocení řízení projektů a možnost zavedení ve Fakultní nemocnici v Motole, která je státní příspěvkovou organizací řízenou MZČR. Cílem mé …více
Abstract:
Abstract / Abstrakt Project management is still developing domain. The management of processes and their implementation into the practice is a very complicated process. It demands correct decisions to make the system fulfill the function and the goals of the company. In my diploma thesis, I do describe the nature of the project management, the unification of the project management and the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Šnajder, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní