Helena Jonášová

Diplomová práce

Režim de minimis v rámci financování divadel

The de minimis regime and financing of Czech theatres

Anotace:
Překládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku režimu de minimis v rámci financování divadel v České republice. Režim de minimis je jedním z nástrojů spravování financí z veřejných rozpočtů ve vztahu k podnikům na území členských států Evropské unie. Protože se jedná o prvek tzv. veřejné podpory se značně selektivními rysy, je s ohledem na ochranu hospodářské soutěže regulován prostřednictvím …více
Abstract:
This diploma master thesis focuses on the de minimis regime and its application within financing of theatres in the Czech Republic. The de minimis regime is one of the instruments of finance regulations of finance from public budgets, in relations to enterprises in the Czech Republic. As it is an instrument of so-called state aid with considerable selective features, is it a subject of thorough regulations …více
 

Klíčová slova

režim de minimis

Klíčová slova

divadelní management

Klíčová slova

právní aspekty

Klíčová slova

dotace

Klíčová slova

granty

Klíčová slova

evropské právo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana DVOŘÁKOVÁ
  • Oponent: Jaroslava SOUČKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna