Theses 

Ekonomické faktory politické integrace – Bc. Michaela Zbranková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Zbranková

Master's thesis

Ekonomické faktory politické integrace

Economic Factors of Political Integration

Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat vliv ekonomických faktorů na proces politické integrace. První část se detailněji zabývá teoriemi politické integrace a to především zaměřenými na integraci evropskou. V další části se práce věnuje vývojem měnové integrace v rámci Evropských společenství/Evropské unie. Dále má práce za cíl rozpoznat hlavní příčiny současné krize eurozóny. V poslední části se práce na příkladu Řecka zaměřuje na to, jakým způsobem a do jaké míry byl proces politické integrace Evropské unie ovlivněn nedávnými událostmi v této zemi eurozóny a jakým směrem se vyvíjí proces evropské integrace z pohledu teorie politické integrace.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Economic Factors of Political Integration” is to analyze the influence of economic factors on the political integration. The first part is concentrated on describing the theories of political integration primarily focused on the European integration. The following part is dedicated to the evolution of the European Monetary Union. The following goal of the thesis is to analyze the main reasons of the present Eurozone crisis. And the final part, the Greece example, is focused on the way and extent of influence on the process of political integration of European Union and the way the process of European integration is developing from the point of view of theory of political integration.

Keywords: Evropská unie, politická integrace, měnová unie, eurozóna, krize, Řecko, European Union, political integration, monetary union, Eurozone, crisis, Greece

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Reader: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 18/3/2019 15:18, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz