Kateřina HAVLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí

Deposit of minerals- Dolní Bory. Mining, history, development, reclamation, trace of mining, environmental impact
Anotace:
Bakalářská práce Ložisko minerálů - Dolní Bory. Těžba, historie, průběh, rekultivace, stopy po těžbě, vliv na životní prostředí shrnuje v úvodu charakteristiku okresu Žďár nad Sázavou, obecný popis pegmatitů, obecnou charakteristiku o těžbě nerostných surovin a rovněž charakteristiku obce Borů. Nadále popisuje minerály nejvýznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě, ale …více
Abstract:
Bachelor thesis "Deposits of minerals - Dolní Bory. Mining, history, course, recultivation, traces of mining, the influence on the environment" in the introduction summarizes the characteristics of the district Žďár nad Sázavou, an universal description of pegmatits, general characteristics about the mining of mineral resources and also the characteristics of the village Bory. It describes the minerals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Blažková Miroslava
  • Oponent: RNDr. Přemysl Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/