Klára ČADROVÁ

Bakalářská práce

Postoje učitelů k integraci žáků s tělesným postižením a znevýhodněním pro společné vzdělávání ve školní tělesné výchově na Hranicku

Teachers' stand to integration of pupils with physical disabilities and disadvantages for joint education in physical education in the Hranice region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především postoji učitelů tělesné výchovy se zaměřením na společné vzdělávání. V části teoretické se věnuji pojmům, které spadají do společného vzdělávání ve školní tělesné výchově se zaměřením na žáky s tělesným postižením (TP) a tělesným znevýhodněním (TZ). V praktické části popisuji výzkumný proces, postup zpracování posbíraných dat, a také pak výsledná data. Na sběr …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses primarily on the stand of physical education (PE) teachers towards joint education. In the theoretical part, I explain the terms that belong to the common education in school PE focused on pupils with physical disabilities and disadvantages. In the practical part, I describe the research process, methodological procedures, and the results of same. As the diagnostic method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Klára Botková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČADROVÁ, Klára. Postoje učitelů k integraci žáků s tělesným postižením a znevýhodněním pro společné vzdělávání ve školní tělesné výchově na Hranicku. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e5jlhl e5jlhl/2
9. 7. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.