Žaneta Plavcová

Diplomová práce

Příčiny a důsledky vysoké fertility v Africe a možnosti řešení: případy Nigérie a Etiopie

Causes and consequences of high fertility in Africa and possible solutions: cases of Nigeria and Ethiopia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá příčinami vysoké plodnosti v rozvojových státech subsaharské Afriky se zaměřením na Nigérii a Etiopii. Cílem práce je identifikovat základní determinanty vysoké fertility v obou zemích a analyzovat hrozby a důsledky spojené s vysokou fertilitou, kterým budou vybrané rozvojové státy v příštích letech vystaveny, pokud nezavedou účinnou populační politiku, která dokáže vysokou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the causes of high fertility in the developing countries of sub-Saharan Africa with a focus on Nigeria and Ethiopia. The aim of the thesis is identifying the key determinants of high fertility in both countries and analyzing the treats and impacts that will follow in the coming years unless these countries implement an effective population policy that would reduce high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Jiří Sejkora
  • Oponent: Pavel Neumann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71824