Michal Naňák

Bakalářská práce

Komparace veřejné podpory, řízení a správy sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž

Comparison of Management and Development of Sports Infrastructure and Sports Activities in Zlín, Uherské Hradiště and Kroměříž
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlína, Kroměříže a Uherského Hradiště. V teoretické části charakterizuji základní pojmy z oblasti sportu a jeho vnímání v rámci České republiky a Evropské unie. V části praktické srovnávám sportovní infrastrukturu měst a vytvářím projekt se sportovním zaměřením, do kterého se všechna města zapojí.
Abstract:
My bachelor thesis aims to comparation of sports infrastructure and sports actvities in cities Zlín, Kroměříž and Uherské Hradiště. In theoretical part I am characterizing basic terms from sport and its apprehension in Czech republic and Europien Union. In practical part I am comparing sports infrastructure of cities and creating a sports project that incluedes all cities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Danko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Naňák, Michal. Komparace veřejné podpory, řízení a správy sportovní infrastruktury a sportovních aktivit měst Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe