Bc. Martin Stehlík, Ph.D.

Diplomová práce

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks
Anotace:
Cílem této práce je porovnání simulátorů pro bezdrátové senzorové sítě (WSN). Práce obsahuje celkový přehled dostupných simulátorů. Simulátorům ns-2 a jeho „frameworku“ Mannasimu, OMNeT++ a jeho „frameworkům“ Castalia a MiXiM a dále simulátorům WSNet, TOSSIM a Cooja je věnována důkladná pozornost s důrazem na použití při simulacích WSN. Řešena je především podpora modelů bezdrátového kanálu a spotřeby …více
Abstract:
The goal of this thesis is to compare simulators for wireless sensor networks (WSN). First, a general overview of available simulators is given. Simulators ns-2 and its framework Mannasim, OMNeT++ and its frameworks Castalia and MiXiM, WSNet, TOSSIM and Cooja are reviewed thoroughly with emphasis on their suitability for WSN. Their supporting wireless channel models, energy consumption models, physical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií