Bc. Martin Stehlík, Ph.D.

Master's thesis

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks
Abstract:
Cílem této práce je porovnání simulátorů pro bezdrátové senzorové sítě (WSN). Práce obsahuje celkový přehled dostupných simulátorů. Simulátorům ns-2 a jeho „frameworku“ Mannasimu, OMNeT++ a jeho „frameworkům“ Castalia a MiXiM a dále simulátorům WSNet, TOSSIM a Cooja je věnována důkladná pozornost s důrazem na použití při simulacích WSN. Řešena je především podpora modelů bezdrátového kanálu a spotřeby …more
Abstract:
The goal of this thesis is to compare simulators for wireless sensor networks (WSN). First, a general overview of available simulators is given. Simulators ns-2 and its framework Mannasim, OMNeT++ and its frameworks Castalia and MiXiM, WSNet, TOSSIM and Cooja are reviewed thoroughly with emphasis on their suitability for WSN. Their supporting wireless channel models, energy consumption models, physical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky