Bc. Monika Šandová

Bakalářská práce

Vliv waldorfské mateřské školy na vývoj dítěte s diagnózou vývojová dysfázie

Anotace:
ŠANDOVÁ MONIKA: Vliv Waldorfské mateřské školy na vývoj chlapce s dg.vývojová dysfázie.Bakalářská práce.Brno:Masarykova Univerzita,2006,s 47 Bakalářská práce se zabývá vlivem Waldorfské mateřské školy na vývoj chlapce s dg. vývojová dysfázie. V rámci výzkumného šetření jsem se podrobně zabývala působením mateřské školy na chlapcův celkový vývoj a to v průběhu jednotlivých činností v časovém rozmezí …více
Abstract:
Mrs.ŠANDOVÁ MONIKA: Waldorfs nursery school impact to the boys overall development with evolutionary dysphasia. The bachelorship thesis.Brno: University of Masaryk,2006,p 44 The Bachelorship thesis deals with Staré Ždánice Waldorfs nursery school impact to the overall development of a boy with development dysphasia. Within a framework of the investigation, I have investigated in detail an ipact of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika