Ing. Timur Khananov

Master's thesis

Cloud computing a jeho využití v podnikovém IS

Cloud Computing and its Use in Corporate IS
Anotácia:
V diplomové práci jsem se zabýval tematikou Cloud Computingu. Cílem práce je vysvětlit podstatu Cloudu, popsat jeho druhy, rizika zavedeni a navrhnout Cloud software pro automatizaci podnikových procesů. V této práci budou uvedeny výhody a nevýhody služeb SaaS a budou popsány aplikace Sugar CRM a 1C: Enterprise, které mohou být využity pro podnikání.
Abstract:
In my diploma work I dealt with the topic of cloud computing. The aim is to explain the nature of the Cloud, describe its species, the risk of implementation and suggest Cloud software for automating business processes. In this work will be presented the advantages and disadvantages of SaaS and will be described software as Sugar CRM and 1C: Enterprise, which can be used for business.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Háněl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management