Ing. Matej Karaba

Diplomová práce

Podnikatelský plán (etické) marketingové společnosti

Business plan of (ethical) marketing company
Abstract:
The aim of the thesis "Business plan of (ethical) marketing company" is to form a business plan which would be a model for creating a new company in the Czech Republic. The purpose of the newly established marketing company will be to provide comprehensive marketing services at affordable price and based on business ethics and ethics in advertising for starting enterprises (start-ups). The theoretical …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce „Podnikatelský plán (etické) marketingové společnosti“ je zostavenie podnikateľského plánu na ktorého základe vznikne nová marketingová spoločnosť v Českej republike. Zámerom novovzniknutej marketingovej spoločnosti bude poskytovať komplexné marketingové služby za dostupnú cenu a na báze podnikateľskej etiky a etiky v reklame pre trh začínajúcich podnikov (start-upov). Teoretická …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Pešek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management